Zes psychologische stromingen en één cliënt

Bestel het boek

Bestel het boek Zes psychologische stromingen en één cliënt met daarin de activeringscode voor deze online omgeving via de webshop

 

Over deze site

Op deze site zijn zes zittingen te zien van de zes verschillende therapieën die in het boek Zes psychologische stromingen en één cliëntworden besproken. De zittingen zijn ingedikt, dat wil zeggen dat er onderdelen uit geknipt zijn. De echte zittingen hebben dus langer geduurd. In werkelijkheid heeft soms ook meer dan één zitting plaatsgevonden.

 

De filmpjes bekijken

Elk filmpje van een zitting duurt ongeveer een half uur. Het is ook mogelijk om de zittingen in stukjes te bekijken: ze zijn (chronologisch) geknipt in een serie losse onderdelen. Tezamen vormen zij weer de hele zitting. Je kunt kiezen welk onderdeel van de zitting je wilt zien: het begin, het midden of een onderdeel aan het eind. Je kunt ook hoofdstukjes overslaan. Als je bijvoorbeeld alleen het laatste gedeelte van de zitting wilt zien, klik je op een hoofdstukje aan het eind van de zitting en sla je de rest over. Uiteraard kun je alles ook door elkaar bekijken of hoofdstukjes verschillende malen op­nieuw aanklikken.

 

De filmpjes en het boek

Het doel van de filmpjes is educatief, waardoor de zittingen soms compacter zijn dan in het echt, en waar­door de therapeut soms wat meer uitleg geeft dan gebruikelijk is. Om de zitting goed te kunnen begrijpen is de tekst in het boek onontbeerlijk. Daarin wordt de theorie besproken, wordt de therapie met Marianne toegelicht en zowel de the­rapeut als Marianne geeft een nabeschouwing op elke zitting.

In het boek komt de volgorde van de besproken theorieën en therapieën overeen met de volgorde op de site, namelijk:

  1. psychodynamische benadering (door M. Anbeek)
  2. cognitief-gedragstherapeutische benadering (door W. van Zanten)
  3. cliëntgerichte benadering (door B. Roukema-Koning)
  4. lichaamsgerichte benadering (door A. Rijkes)
  5. systeemtheoretische benadering (door M. Diekmann)
  6. oplossingsgerichte benadering (door C. Joubert)

Het verdient aanbeveling om voordat je een bepaalde zitting bekijkt, in ieder geval de al­gemene theorie en de terugblik van de therapeut en Marianne te lezen. Het beste is om daarna de zitting een keer in zijn geheel rustig te bekijken. Aspecten aan de zitting die vragen oproepen, kun je daarna eventueel opnieuw bekijken.


Over de medewerkers

Marianne en de projectleider hebben voorafgaand aan de zittingen kennismakingsgesprek­ken gevoerd met alle therapeuten. Iedereen is akkoord met de voorwaarden en heeft inge­stemd met de geselecteerde beelden. Marianne is zichzelf tijdens de zittingen. Het gaat om haar levensechte problematiek. Het zijn echte therapiezittingen door erkende therapeuten die allen lid zijn van een beroeps­vereniging en allen ten minste academisch geschoold zijn. Er is nergens geacteerd.